Oncologische voetverzorging

Een oncologische voetzorgverlener (ofwel OVV) verleent voetzorg aan patiënten met kanker.

Wanneer een patiënt kanker heeft, komen er meerdere negatieve uitingen in het lichaam en zo ook de voeten. Daarmee wordt het belang van een goede pedicure al onderstreept. Echter kan een kanker patiënt niet zomaar naar een pedicure, dit omdat de pedicure hiervoor opgeleid dient te zijn. Een OVV is opgeleid om uw voeten te screenen en bijwerkingen van een kanker behandeling te herkennen.

Wanneer de analyse van een OVV de uitkomst heeft dat voeten behandeld kunnen worden, dan wordt er overgegaan tot een pedicure. Het is belangrijk dat er met het behandelteam van de patiënt gecommuniceerd wordt over de geleverde zorg. Dit zodat er geen contra-indicatie wordt afgegeven. Verder kunnen erkende OVV’ers ook preventief behandelen, zodat mogelijke voetklachten voorkomen worden.

 

Dus wanneer je kankerpatiënt bent, dan is het zeker mogelijk om bij ons je pedicure behandeling te krijgen. Wel zijn een aantal zaken dan van belang. Zo is het bijvoorbeeld erg belangrijk dat je aangeeft wanneer je laatste chemokuur of bestraling is geweest. Tevens vragen wij wie je oncologisch behandelaar en huisarts zijn. Zoals eerder vermeld mag een patiënt niet zomaar een voetverzorgings traject ondergaan, vandaar dat wij eerst je behandelaars raadplegen.

 

Door het overleg dat wij hebben met jouw medisch specialist, zijn wij een verlengstuk van jouw zorg. Deze zorg wordt daardoor ook vaak vergoed. Ook daarom is het van belang dat er in samenspraak met het medisch team via de juiste wegen de juiste zorg geboden wordt. Door als patiënt gebruik te maken van een pedicure worden veel klachten weggenomen en werken we ook preventief aan het voorkomen van klachten. Op deze manier kun jij blijven genieten van je voeten, voeten die je veel gebruikt overdag.